Rotary Hakkında

Rotary nedir?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary’nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
  • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary’nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

Yapımız

Rotary, üç bölümden oluşur: Rotary’nin kalbinde Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı tarafından desteklenilen kulüplerimiz vardır.

Rotary kulüpleri, fikir alışverişi vapmak, bağlantılar oluşturmak ve harekete geçmeye adanmış bireyleri birararaya getirir.

Uluslararası Rotary, dünya çapında küresel programlar, kampanyalar ve girişimleri koordine ederek Rotary kulüpleri destekler.

Rotary Vakfı, Rotaryenlerin ve ortaklarımızın dünyanın dört bir yanındaki topluluklar için projelerini finanse etmek için cömert bağışlar kullanmaktadır. Bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak, Vakfın tüm fonları, daha iyi bir dünya vizyonumuzu paylaşan Rotaryenlerin ve arkadaşlarımızın gönüllü katkılarından gelir.

Rotary kulüpleri, Uluslararası Rotary ve Rotary Vakfı birlikte toplumlarımızda ve dünyanın her yerinde kalıcı iyileştirmeler yapmak için çalışırlar.

Neden Rotaryen Olmalıyım?

Hemen hemen her ülkedeki kulüplerle 1.2 milyondan fazla üyemiz, farklı geçmişlerinin beslediği ve yeni fikirleri paylaşmak, uzmanlıkları kullanmak ve toplumları dönüştüren iyileştirmeler uygulamak için birleşirler.

Üyelerimiz, günümüzün en acil insani sorunlarına eğilen yerel projelerde ve uluslararası projelerde ortak olarak çalışırlar.

Üyelerimiz çalışmalarını Rotary kulübü toplantılarında ve etkinliklerinde şekillendirirler. Bu toplantıların size sağlayacağı avantajlar:

Yaşamları değiştirir. Toplumunuzun en büyük ihtiyaçlarını tartışmak ve bunlara çözümler üretmek üzere hareket etme şansına sahip olacaksınız.

Diğer hizmet tutkulu insanlarlarla bağlantı kurdurur. Rotary kulübü toplantıları, arkadaşlar ve komşularla bağlantıları güçlendirmek ve ömür boyu sürecek anlamlı bağlar kurmak için uygun bir yerdir.

Kendinize yatırım yaptırır. Birçok kulüp size kişisel ve mesleki olarak büyümenize yardımcı olmayı amaçlayan atölye çalışmaları, konferanslar, konuk konuşmacılar ve daha pek çok şey sunar.